Етаж от къща ПЕРНИК

ПЕРНИК улица Тодор Каблешков № 37
НА АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Перник, п.к. 2300, ул. Тодор Каблешков, № 37, с площ 563 кв. м., с трайно ... 1/10 /една десета/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Перник, кв. Ралица, представляващ според ... утвърдения със Заповед № ІІІ-36/24.01.1983 г. план за регулация и застрояване на град Перник, кв. Ралица УПИ ХІХ-3765
10.11.16 г., 9:19 targimot.com
54.0 м²
43 704,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Масивна двуетажна къща близнак,намираща се недалеко от центъра на малък град на 10км от Перник и на ... 37 км. от София ,между планините Черна гора и Голо бърдо. Първият етаж се състои от коридор и три преходни стаи. На
25.03.16 г., 14:05 icbproperties.com
3 стаи
120.0 м²
31 700,00 €