Двустаен апартамент ПАНАГЮРИЩЕ

ПАНАГЮРИЩЕ ул. Петко Мачев № 28, вх.А, ет.5, ап. 28
-39/17.07.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Панагюрище, ул. Петко Мачев № 28, вх.А, ет.5 ... , означен с планоснимачен №3119 /три хиляди сто и деветнадесет/ по действащия кадастрален план на гр. Панагюрище от 2004г ... . Панагюрище от 1980г., със застроена площ на жилището 77.42 /седемдесет и седем цяло четиридесет и две стотни/ квадратни
24.10.16 г., 14:58 targimot.com
77.0 м²
31 000,00 лв

Земеделска земя Бъта

Бъта местността ЧЕТАРЛЪКА
изпълнител в сградата на Районен съд гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2, на недвижими имоти находящи се в село Бъта, община ... . Панагюрище, на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489 ... съд гр. Панагюрище, на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
31.10.16 г., 16:40 targimot.com
2850.0 м²
63,00 лв

Земеделска земя Бъта

Бъта местността Берберейца
изпълнител в сградата на Районен съд гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2, на недвижими имоти находящи се в село Бъта, община ... . Панагюрище, на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489 ... съд гр. Панагюрище, на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).
31.10.16 г., 16:39 targimot.com
5126.0 м²
119,00 лв
апартамент в гр. Панагюрище, ул.'Петко Мачев' 28. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ.
19.10.16 г., 14:44 bazar.bg
2 стаи
77.0 м²
31 000,00 лв
апартамент в гр. Панагюрище, ул.'Петко Мачев' 28. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ.
19.05.16 г., 14:13 bazar.bg
2 стаи
77.0 м²
31 000,00 лв