Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Сан Стефано №4
, с адрес: гр.Пазарджик, ул. Сан Стефано №4, ет.0, като обекта се намира в сграда с идентификатор №55155.503.526.1 ... , одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр.Пазарджик, ул. Сан Стефано №4/четири/, с
1.11.16 г., 13:26 targimot.com
487.0 м²
189 970,00 лв

Офис ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Сан Стефано №4
адрес: гр.Пазарджик, ул. Сан Стефано №4, ет.0, като обекта се намира в сграда с идентификатор №55155.503.526.1, разположена ... АГКК, с адрес на имота: гр.Пазарджик, ул. Сан Стефано №4/четири/, с площ от 1071/хиляда седемдесет и един/ квадратни метра
1.11.16 г., 13:25 targimot.com
25.0 м²
11 443,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Сан Стефано” № 4
Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който ... МАГАЗИН, находя щ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от от 27.60 / двадесет и седем цяло и ... шестдесет/ кв. м., който съгласно Схема № 9204/04.12.2012 г. на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в
24.10.16 г., 14:25 targimot.com
28.0 м²
34 185,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Сан Стефано” № 4
имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в двуетажна сграда ... МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 34.00 /тридесет и четири/ кв. м ... , който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.503.526.1.9
24.10.16 г., 14:24 targimot.com
34.0 м²
42 112,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Сан Стефано” № 4
на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се намира в ... МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 22.70 /двадесет и две цяло ... седемдесет/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор
24.10.16 г., 14:22 targimot.com
23.0 м²
28 123,00 лв

Магазин ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Сан Стефано” № 4
директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Сан Стефано” № 4, ет. 0, който самостоятелен обект се ... МАГАЗИН, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ от 22.55 /двадесет и две цяло и ... петдесет и пет/ кв. м, който съгласно Схема на СГКК - гр. Пазарджик, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор
24.10.16 г., 14:21 targimot.com
23.0 м²
27 928,00 лв

Офис ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. „Сан Стефано“ № 4, ет. - 1,
, точка, пет, две, шест, точка, едно, точка, седем), находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано“ № 4, ет. - 1, обл ... . Пазарджик, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.526
24.10.16 г., 13:57 targimot.com
135.0 м²
52 500,00 лв