Парцел ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Александър Стамболийски № 29
на гр. Омуртаг, одобрена със Заповед № РД—18-86/17.12.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Омуртаг, ул. „Ал.Стамболийски ... Недвижим имот, находящ се в гр. Омуртаг, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53535.501.356 по кадастралната карта
8.11.16 г., 1:12 targimot.com
382.0 м²
37 500,00 лв

Къща ОМУРТАГ

ОМУРТАГ ул. Александър Стамболийски № 26
строеж, находяща се в гр. Омуртаг, ул. „Александър Стамболийски“ № 26 със застроена площ на сградата от 148,11 кв.м. и ... на строеж върху общински парцел № VІ-225 по плана на гр. Омуртаг, с площ на имота от 513 кв.м.
7.11.16 г., 15:52 targimot.com
148.0 м²
111 600,00 лв