Магазин НЕСЕБЪР

НЕСЕБЪР гр.Несебър, к.к."Слънчев бряг", комплекс "Иберостар", ул."Шеста", ет.1, обект М61
"Иберостар", ул."Шеста", ет.1, обект М61 Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан
4.11.16 г., 19:27 targimot.com
22.0 м²
49 500,00 лв

Магазин НЕСЕБЪР

НЕСЕБЪР гр.Несебър, к.к."Слънчев бряг", комплекс "Иберостар", ул."Шеста", ет.1, обект М63
"Иберостар", ул."Шеста", ет.1, обект М63 Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан
4.11.16 г., 19:27 targimot.com
22.0 м²
49 500,00 лв

Магазин НЕСЕБЪР

НЕСЕБЪР гр.Несебър, к.к."Слънчев бряг", комплекс "Иберостар", ул."Шеста", ет.1, обект М62
"Иберостар", ул."Шеста", ет.1, обект М62 Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан
4.11.16 г., 19:26 targimot.com
22.0 м²
49 500,00 лв

Земеделска земя Баня

Баня м. "Катам-беля" /посочената цена е за 1/6 ид.ч./
1/6 (една шеста) ид.ч. от Поземлен имот – Нива, с площ от 1.892 (едно цяло осемстотин деветдесет и две хилядни) дка ... . селскостопанска територия на Община Несебър, имот №234 – полски път на Община Несебър.
24.10.16 г., 14:05 targimot.com
1892.0 м²
734,00 лв