Етаж от къща НЕСЕБЪР

НЕСЕБЪР ул."Добромир" №2, ет.2
със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 г.на Изп.директор на АК, с адрес: гр.Несебър, п.к.8230, ул.“Добромир“ №2, ет.2, като
18.11.16 г., 19:32 targimot.com
123.0 м²
158 800,00 лв