Етаж от къща МОНТАНА

МОНТАНА ул."Подполковник Богдан Илиев"№5, ет.1
Богдан Илиев”№5, ет.1 Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ... , одобрени със Заповед РД-18-29/05.04.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК с адрес на имота: гр.Монтана, ул.”Подполковник
24.10.16 г., 14:07 targimot.com
105.0 м²
45 720,00 лв