Къща ЛУКОВИТ

ЛУКОВИТ гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч, ул. "Пролет" № 27
АГКК, находяща се в гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч, п. к. 5770, ул. "Пролет" № 27, разположена в ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ... на гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-89/29.09.2008 год. на Изпълнителния директор на ... регулационния план на гр. Луковит, обл. Ловеч, одобрен със заповед № 180/1986 г., с площ от около 490 кв. м. /четиристотин и
24.10.16 г., 14:26 targimot.com
74.0 м²
20 250,00 лв