Етаж от къща КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ ул.”Устрем” №12
в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ-334, кв. 46 по плана на гр. Кърджали, при граници на УПИ: ул. „Устрем”; ул. „Г.Генев”; УПИ VІ-339; УПИ ХІV-337; УПИ VІІІ-335.
9.11.16 г., 21:19 targimot.com
94.0 м²
25 575,00 лв