Етаж от къща Костенец

Костенец гр. Костенец ,област Софийска, ул.”Малина“№ 47
от 764 (седемстотин шестдесет и четири) кв. метра, находящ се в гр. Костенец, ул. “Малина“ №47 (четиридесет и седем ... на публичната продан, по местонахождението му в гр. Костенец ,област Софийска, ул.”Малина“№ 47, след предварително обаждане на тел: 0876 06 79 84 - Мариян Илиев. ... /02.08.1977 на Председателя на Софийски народен съвет и заповед № РД-15-99/1995г. на Кмета на Община Костенец, ведно с цялата
24.10.16 г., 14:10 targimot.com
162.0 м²
165 240,00 лв