Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Клокотница" № 11А
/30.07.2004г на изп. Директор на АГКК с административен адрес гр. Дупница, ул. "Клокотница" № 11А, с площ на целия имот ... триста и тридесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56
17.11.16 г., 21:38 targimot.com
125.0 м²
41 621,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „Благодарност“ № 15
, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност“ № 15 /петнадесет/, етаж 1 /първи ... Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност ... Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК
17.11.16 г., 21:37 targimot.com
104.0 м²
20 400,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Антим І" №16, ет.1,
гр.Дупница представлява, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 68789.607.523.1.1, находящ се в гр.Дупница, ул.“Антим Първи
17.11.16 г., 21:36 targimot.com
91.0 м²
24 400,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Евтим Трайчев" №71
„1 / 2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификационен номер № 68789.15.131, находящ се в гр.Дупница, ул.“ Евтим ... , находящ се в гр. Дупница, с площ от 201.50 кв.м., който имот е включен в парцел VII, в кв. 162, по регулационния план на ... гр. Дупница, с урегулирано пространство за целия парцел от 390.50 кв.м., при граници и съседи на поземления имот: улица
31.10.16 г., 15:39 targimot.com
64.0 м²
10 500,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „Изгрев“ № 21
половината от КЪЩАТА БЛИЗНАК, ВЕДНО с Поземлен имот с идентификационен № 68789.604.115, с адрес: гр. Дупница, ул. „Изгрев“ № 21, с площ от 274.00 кв.м.
31.10.16 г., 13:54 targimot.com
88.0 м²
26 250,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Изгрев" №21
„МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 68789.604.114.1, находяща се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, с площ от 74.00 ... с идентификатор № 68789.604.114, в който е построена сградата с адрес: ул. „Изгрев“ № 21, с площ по кадастрална карта
31.10.16 г., 13:54 targimot.com
74.0 м²
22 500,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Баба Тонка" № 16, ет.1
АГКК, Адрес на сградата: гр. Дупница, ул.”Баба Тонка” № 16, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.605.51
28.10.16 г., 16:11 targimot.com
93.0 м²
43 875,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Венелин" № 88, ет.1
Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул."Венелин” № 88 ... Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на имота: гр. Дупница, ул."Венелин” № 88, ет.1, Предназначение на самостоятелния ... двеста тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със
28.10.16 г., 13:36 targimot.com
64.0 м²
41 625,00 лв

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Бузлуджа" № 18, ет.7, ап.27
г. на Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на имота: гр. Дупница, ул.”Бузлуджа” № 18, ет.7, ап.27, който ... именно: АПАРТАМЕНТ № 27 /двадесет и седем/, на VII /седмия/ етаж, в жилищна сграда – блок, находящ се в гр. Дупница, ул ... кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004
24.10.16 г., 14:55 targimot.com
59.0 м²
12 120,00 лв

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Изгрев", бл. "Еделвайс" ет.2
обект попада в Сграда с идентификатор 68789.604.158.7, с административен адрес гр. Дупница, ул. „Изгрев“, с обща площ на
24.10.16 г., 14:54 targimot.com
67.0 м²
7 650,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Чайка" № 1
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.605.109, находящ се в гр. Дупница, ул. “Чайка“ № 1, с площ 218.00 кв.м., при ... идентификационен № 68789.605.111, който имот съгласно регулационния план на гр. Дупница съставлява УПИ Парцел ІХ, отреден за
24.10.16 г., 14:29 targimot.com
34.0 м²
20 700,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Теменуга" № 7
АГКК, Адрес на сградата: гр. Дупница, ул."Теменуга” № 7, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор ... регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на
24.10.16 г., 14:29 targimot.com
276.0 м²
84 240,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Ивайло" №11
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.605.108, находящ се в гр. Дупница, ул. “Ивайло“ № 11, с площ 379.00 кв.м ... . Дупница съставлява УПИ Парцел ІХ, отреден за имот планоснимачен № 486, квартал 289, ВЕДНО с построените в имота сгради
24.10.16 г., 14:27 targimot.com
72.0 м²
49 125,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Драгой Болярин" № 4
заповед: КД-14-10-404 / 31.10.2009 г. на Началник на СГКК – Кюстендил, Адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул. „Драгой ... , кадастрален район шестстотин и четири, имот шестдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница
24.10.16 г., 14:25 targimot.com
411.0 м²
154 900,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Каваклия"№26
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.601.111, находящ се в гр. Дупница, ул. „Каваклия“ № 26, с площ на целия имот
24.10.16 г., 14:24 targimot.com
68.0 м²
54 000,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Аракчийски мост" №29Г
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.611.54, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, с административен адрес ул
24.10.16 г., 14:23 targimot.com
67.0 м²
43 200,00 лв

Магазин ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Седма Рилска Дивизия"
„7 / 12 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.18.215, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, с ... административен адрес ул. „Седма рилска дивизия“, с площ на целия имот съгласно кадастралната карта от 265 кв.м., с трайно
24.10.16 г., 14:16 targimot.com
76.0 м²
3 490,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Бабуна планина" № 43, ет.2
директор на АГКК, с Адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул.”Бабуна планина” № 43, ет.2, който самостоятелен обект се ... кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен
24.10.16 г., 14:15 targimot.com
90.0 м²
16 500,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Евтим Трайчев" № 65, , ет.1
АГКК, с Адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул."Евтим Трайчев” № 65, с Площ: 349 кв.м. /триста четиридесет и девет ... регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на
24.10.16 г., 14:11 targimot.com
182.0 м²
45 216,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „Благодарност“ № 15
, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност“ № 15 /петнадесет/, етаж 1 /първи ... Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Благодарност ... Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК
24.10.16 г., 14:10 targimot.com
104.0 м²
25 500,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Седма рилска дивизия" 41
1\2ид. ч. от поземлен имот с площ 378 кв. м.
24.10.16 г., 14:10 targimot.com
95.0 м²
19 400,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Алеко" № 3, вх.1, ет.2, ап.2
АГКК, с Адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул."Алеко” № 3, с Площ: 409 кв.м. /четиристотин и девет квадратни метра ... -56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: гр. Дупница, ул. „Алеко” № 3, вход 1 /едно ... , обект две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5
24.10.16 г., 14:09 targimot.com
78.0 м²
38 540,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Евтим Трайчев" № 65, ет.2
АГКК, с Адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул."Евтим Трайчев” № 65, с Площ: 349 кв.м. /триста четиридесет и девет ... регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на
24.10.16 г., 14:09 targimot.com
91.0 м²
30 864,00 лв

Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Кокиче" №28
„1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 68789.17.151, находящ се в гр. Дупница, ул. „Кокиче“ №28, с ... квартал 75, по регулационния план на гр. Дупница, улична регулация, утвърдена със Заповед № 364/26.05.1997 г. на Кмета на гр ... . Дупница, с урегулирано пространство от 710.00 кв.м, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификационен № 68789.17.151.1.1
24.10.16 г., 14:08 targimot.com
91.0 м²
48 120,00 лв
1 2