Етаж от къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Бабуна планина" № 43, ет.2
директор на АГКК, с Адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул.”Бабуна планина” № 43, ет.2, който самостоятелен обект се ... кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен
24.10.16 г., 14:15 targimot.com
90.0 м²
16 500,00 лв