Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН ул. "Гимназиална" № 21
директор на АГКК - самостоятелен обект с идентификатор 20465.502.228.2.1 и адрес гр. Девин, п.к. 4800, ул. "Гимназиална" № 21 ... 21.06.1977 г.; Заявление, вписано в Р.С. Девин, том XXII, стр. 170/30.07.1981 г./ върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ III ... /трети/, в кв.76 /седемдесет и шести/, по действащия ПУП на гр. Девин, Област Смолян /утвърден със заповед №РД-1004
24.10.16 г., 22:07 targimot.com
110.0 м²
54 000,00 лв
къща в гр. Девин, ул. Гимназиална 21. За огледи предварителна уговорка с ЧСИ
24.05.16 г., 15:50 bazar.bg
110.0 м²
69 750,00 лв