Парцел ДЕВИН

ДЕВИН ул. Цветан Зангов № 3
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, община Девин, обл.Смолян, одобрени със Заповед РД – 18-90 ... кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, община Девин, област Смолян, одобрени със Заповед РД – 18 – 90
Вчера в 23:55 targimot.com
609.0 м²
12 831,00 лв

Двустаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. Цветан Зангов № 11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.502.817.1.18, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, общ.Девин, одобрени със заповед № РД – 18 – 90/18.12.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София и изменени със Заповед КД – 14 – 21 -199/22.06.2010 г. на Началник на СГКК -Смолян, с административен адрес: гр.Девин, ул.“Цветан Зангов“ № 11, ет. 5, ап. 3, със застроена площ от 69.44 кв.м., брой нива: 1, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори: на същия етаж 20465.502.817.1.17, 20465.502.817.1.19, под обекта: 20465.502.817.1.13, 2065.502.817.1.15, 20465.502.817.1.14, над обекта:няма, ведно с прилежащите 4,904% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9,36 кв.м. от общите части на сградата, заедно с припадащите се идеални части от правото на строеж върху имота. Самостоятелният обект е образуван от разделянето на АПАРТАМЕНТ № 2, находящ се на четвърти етаж, на кота + 11.10, със застроена площ от 96.09 кв.м., при граници: от север – улица и апартамент № 3, от изток – апратамент № 1 и коридор, от юг – вътрешен двор и от запад – западна фасадна стена, ведно с 6,916% от общите части на сградата, представляващи 13.50 кв.м., находящщ се в СГРАДА № 1, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.502.817 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, одобрени със заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София, с административен адрес: гр.Девин, ул.“Цветан Зангов“ № 11, с площ от 425 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), за който имот с Решение № 17/21.02.2005 г. и Заповед № 460/20.12.2002 г. е отреден УПИ ІІ – 818 – за жилищно строителство, в кв. 42 по ПУП на гр.Девин.
Вчера в 19:27 targimot.com
69.0 м²
31 727,00 лв

Къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ № 21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.501.420 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин ... шестдесет и пет/ кв.м., съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията- Девин като ... площ 260 /двеста и шестдесет/ кв.м., съставляващ Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V- 420 в кв. 34 по плана на гр. Девин, с
24.11.16 г., 19:22 targimot.com
85.0 м²
110 000,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 1
. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК ... , изменена със Заповед № 18- 10691/ 31.07.2014 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, ет. 1 ... жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1, находяща се в гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, състояща се от един избен и два
21.11.16 г., 20:44 targimot.com
100.0 м²
35 000,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ДЕТЕЛИНА № 6, ЕТ. 2
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 ... , находящ се на адрес гр. Девин, ул. "Детелина" № 6, ет. 2, с предназначение: жилище, апартамент, със съседни самостоятелни
21.11.16 г., 20:40 targimot.com
82.0 м²
23 000,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 2
карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на ... площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл ... Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-1240, кв. 9 по Подробния устройствен план (ПУП) на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян
21.11.16 г., 20:39 targimot.com
99.0 м²
35 000,00 лв
Предлагаме на Вашето внимание етаж от напълно реновирана двуетажна къща. Имотът се състои от две спални, хол, кухня, баня с тоалетна, антре и две тераси. Предимство е реалната квадратура на стабилното монолитно строителство. Към етажа има следните прилежащи части - две избени помещения на сутерен с квадратура от 39кв.м., ½ идеална част от таванските помещения, ½ идеална част от дворно място с площ 565 кв.м. Имотът е реновиран - вътрешна и външна изолация, ПВЦ дограма, нова покривна конструкция и покрив Брамак , покривни прозорци Велукс . Степен на завършеност - шпакловка и замаска. Местоположението на къщата е с отлична локация и достъп по асфалтов път. Агенция Ориент разполага с изключителни права при продажбата.
2.11.16 г., 15:40 bazar.bg
72.0 м²
40 200,00 €

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ГОРИЦА № 15, ЕТ. 1
карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ ... 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Горица, № 15, ет. 1, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с
1.11.16 г., 18:15 targimot.com
109.0 м²
21 600,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ГОРИЦА № 15, ЕТ. 0
кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ ... 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Горица, № 15, ет. 0, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор
1.11.16 г., 18:15 targimot.com
109.0 м²
21 600,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ГОРИЦА № 15, ЕТ. 2
карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ ... 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Горица, № 15, ет. 2, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с
1.11.16 г., 18:14 targimot.com
109.0 м²
21 600,00 лв

Крайречен имот,еко район,Родопи/56 км. от Пловдив/

Смолян и област Девин Михалково кв."Мечта"
- 9,90 euro с ддс на кв.м. Намира се в родопското с.Михалково , община девин, Западни Родопи; Надморска височина 660 ... к.к Пампорово 39км. ; от Девин- 18км северно, южно от Кричим- 31; от Пазарджик- 58; от летище София- 170; от летище ... гр.Кричим по пътя за гр. Девин и к.к.Пампорово -/по поречието на река Въча, след язовирите Кричим и Въча/ е;
31.10.16 г., 15:05 555.bg
12.84 м²
248 920,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН ул. "Гимназиална" № 21
21.06.1977 г.; Заявление, вписано в Р.С. Девин, том XXII, стр. 170/30.07.1981 г./ върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ III ... /трети/, в кв.76 /седемдесет и шести/, по действащия ПУП на гр. Девин, Област Смолян /утвърден със заповед №РД-1004 ... директор на АГКК - самостоятелен обект с идентификатор 20465.502.228.2.1 и адрес гр. Девин, п.к. 4800, ул. "Гимназиална" № 21
24.10.16 г., 22:07 targimot.com
110.0 м²
54 000,00 лв

Тристаен апартамент ДЕВИН

ДЕВИН ул. "Руен" № 14
/“, построен в УПИ II-втори, в кв.72 /седемдесет и втори/, по ПУП на гр. Девин, при граници и съседи на Апартамент № 12 ... , апартамент находящ се в гр. Девин, ул. „Руен“ № 14, вх. А, ет. 3, ап. 12 при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
24.10.16 г., 20:00 targimot.com
71.0 м²
34 500,00 лв
852 от 2014 при ЧСИ Петко Мачкърски, тел. за контакт: 0301/ 81 230. Имот в гр. Девин, ул.'Въстаник'16, ет. 2. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ
24.10.16 г., 16:18 bazar.bg
126.0 м²
48 500,00 лв

Вила ДЕВИН

ДЕВИН М. БАРАКЛИИ
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.5.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл ... , находящ се в землището на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, местност БАРАКЛИИ, при граници и съседи на
24.10.16 г., 15:06 targimot.com
35.0 м²
28 000,00 лв

Вила ДЕВИН

ДЕВИН М. БАРАКЛИИ
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.5.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл ... , находящ се в землището на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, местност БАРАКЛИИ, при граници и съседи на
24.10.16 г., 15:04 targimot.com
35.0 м²
35 000,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ГОРДЬО ВОЙВОДА № 54, ЕТ. 2
20465.501.48.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед ... административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Гордю войвода, № 54, ет. 2, намиращ се в ... пет квадратни метра), попадащ в Урегулиран поземлен имот (УПИ) – XVIII-48, кв. 47, по плана на гр. Девин, одобрен със
24.10.16 г., 14:08 targimot.com
94.0 м²
6 272,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ВЪСТАНИК№ 16, ЕТ. 2
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 ... адрес: обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. "Въстаник" № 16, ет. 2, с предназначение: жилище, апартамент, с площ 126.00 ... регистри, а съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията Девин като акт
24.10.16 г., 14:08 targimot.com
126.0 м²
48 500,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ГРАНИТ № 8, ЕТ. 1
и кадастралните регистри на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90 ... – Смолян, с площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ ... . Девин, обл. Смолян, ул. Гранит № 8, ет. 1, находящ се в ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 20465.506.205.1, със
24.10.16 г., 14:08 targimot.com
99.0 м²
28 800,00 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. КОКИЧЕ № 3, ЕТ. 2
. (деветдесет и два квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Кокиче, № 3 ... карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на ... поземлен имот (УПИ) X-551, кв. 138 по подробния устройствен план (ПУП) на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, утвърден със
24.10.16 г., 14:06 targimot.com
92.0 м²
17 600,00 лв
като курортно селище град Девин - едно от най - красивите места в Родопите. Хотелът разполага с 10 стаи и един апартамент
20.10.16 г., 19:48 bazar.bg
228.0 м²
208 000,00 €
ПРЕДЛАГАМ ЛУКСОЗЕН БАНКОВ КЛОН В ЦЕНТЪРА НА ГР.ДЕВИН ДО ЦЕНТРАЛНИЯ ПЛОЩАД И НА 50М. ОТ СПА ХОТЕЛ 'ДЕВИН',СЛЕД ОСНОВЕН
11.10.16 г., 23:00 bazar.bg
82.0 м²
47 000,00 €
Продава се 3 етажна масивна къща, нова строителство 2010г. строена по-всички съвременни изисквания за контрол качество. проекти и тн. Отличаваща се със собствен интериор. Външна и вътрешна топлоизолация,подпокривна хидроизолация- покрив 25 год гаранция от Bramak.5- камерна pvc дограма от профилинк, 1 ет на шпащкловка и замаска, 2 и 3 ти ет,до ключ със самостоятилни входове! Обща площ 310 кв м. оф. 15148. За контакти: 0898433193 Калина Ветин. Вижте още изгодни оферти на www.lidera.imot.bg. Пишете ни какво точно търсите на ***.
11.10.16 г., 17:17 bazar.bg
310.0 м²
98 000,00 €
ПРЕДЛАГАМ ЛУКСОЗЕН БАНКОВ КЛОН В ЦЕНТЪРА НА ГР.ДЕВИН ДО ЦЕНТРАЛНИЯ ПЛОЩАД И НА 50М. ОТ СПА ХОТЕЛ 'ДЕВИН',СЛЕД ОСНОВЕН
7.10.16 г., 22:07 bazar.bg
82.0 м²
47 000,00 €
1 2