Тристаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул.„ Дунав” 18, ет.6, ап. 16
АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, Дунав 18, ет.6, ап. 16, самостоятелният обект се намира в сграда 6, разположена в ... гр.Гоце Делчев, в квартала на ул. Дунав – входяща артерия откъм Гърция и Промишлената зона на града, в близост до 2 ОДЗ ... квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
16.11.16 г., 0:32 targimot.com
6593.0 м²
27 675,00 лв

Двустаен апартамент ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. „Дунав
Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав” № 6, ет.6, ап.17. Самостоятелният обект се ... ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009 год. на ... за дарение на недвижим имот вписан в СВ гр. Гоце Делчев с дв.вх.рег. № 1609/23.05.2007 год., акт. №55, том VІІ, дело
8.11.16 г., 16:20 targimot.com
41.0 м²
17 436,00 лв