Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "ДРАГОМАН" №51, ЕТ.1
, вписан с административен адрес: гр.Гоце Делчев, п.к.2900, ул. „Драгоман” № 50 /петдесет/, ет.1 /първи/, с площ от 81,16 ... Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 71 / 02.10.2009год. на Изпълнителния директор на АГКК ... , седем, нула, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл
24.10.16 г., 14:08 targimot.com
81.0 м²
28 252,00 лв