Къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ. "БОРИС ЧАНДЖИЕВ" №16
пет точка пет нула едно точка две осем осем шест/, вписан с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Борис Чанджиев ... точка едно/, находящ се в гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, Област Благоевград по кадастралната карта и ... 15.12.1997 г. на ОбА Гоце Делчев В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел II (втори) имот с планоснимачен номер 2886 (две хиляди
24.10.16 г., 14:26 targimot.com
67 494,00 лв