Етаж от къща ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. "Гьорче Петров" №2
на имота: гр. Гоце Делчев, ул. Гьорче Петров № 2, ет.0, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в ... /02.10.2009г. на ИД на АГКК, жилището е с идентификатор 17395.501.1934.1.2; адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. Гьорче ... жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот- парцел ХХ, имот пл. № 1934 от квартал № 48 по плана на гр. Гоце Делчев
26.10.16 г., 16:48 targimot.com
129.0 м²
36 375,00 лв