Къща ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Николаевска" № 171
. Габрово, п.к. 5300, ул. „Николаевска” № 171 /сто седемдесет и едно/, с площ: 479 /четиристотин седемдесет и девет/ кв.м., с ... ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на сградата: гр. Габрово, ул. „Николаевска” № 171 /сто седемдесет и едно/, сградата е разположена ... точка триста четиридесет и три/, находящ се в гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, по кадастралната карта и
14.11.16 г., 20:04 targimot.com
60.0 м²
28 800,00 лв

Къща ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Николаевска" № 173
. Габрово, п.к. 5300, ул. „Николаевска” № 173 /сто седемдесет и три/, с площ: 489 /четиристотин осемдесет и девет/ кв.м., с ... ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на сградата: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Николаевска” № 173 /сто седемдесет и три ... -64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на сградата: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Николаевска” №173
14.11.16 г., 20:00 targimot.com
58.0 м²
21 600,00 лв

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Николаевска"№59
гр.Габрово, ул.”Николаевска”№59, ет.0, който попада в сграда с кадастрален идентификатор 14218.511.186.1 с предназначение: за ... , ул.”Николаевска”№59, ет.0, ап.1, който попада в сграда №14218.511.186.1 с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти:отгоре-обект 14218.511.186.1.2 ... 1/4 /една четвърт/ идеална част от ПИ с кадастрален идентификатор 14218.511.186, находящ се в гр.Габрово, ул
4.11.16 г., 10:54 targimot.com
90.0 м²
72 000,00 лв
Габрово, продава напълно обзаведено категоризирано заведение на ул. Николаевска. Заведенеието се състои от търговска
14.03.16 г., 9:43 officespace.bg
34 660,00 €