Магазин БУРГАС

БУРГАС ул. "Св. Патриарх Евтимий" № 96
директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Бургас, ул. „Св.Патриарх Евтимий“ № 96 /деветдесет и шест/, ет.0 /нула ... , шестотин и петнадесет, точка, осемдесет и пет, точка, едно, точка, дванадесет/, находящ се в гр.Бургас, общ. Бургас, обл ... . Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния
24.10.16 г., 14:17 targimot.com
17.0 м²
22 480,00 лв