Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД ул. "Прилеп" №7, ет.2
1. 1/2ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04279.622.43, находящ се в гр.Благоевград, община Благоевград, по ... имот с идентификатор 04279.622.43, находящ се в гр.Благоевград, община Благоевград, по кадастралната карта на град ... Благоевград, одобрена със Заповед № РД - 18-32/10.05.2006г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адрес на
27.10.16 г., 16:16 targimot.com
96.0 м²
98 700,00 лв