Едностаен апартамент БЛАГОЕВГРАД

БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ул. Здравец № 20, ет. 2
директор на АК, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. Здравец № 20, ет. 2 с площ от 55 кв.м /петдесет и пет квадратни ... карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006г. на Изпълнителния ... шестдесет и три/ по плана на гр. Благоевград, действащ към 1970г., която пристройка представлява ЖИЛИЩЕ, състоящо се от
24.10.16 г., 14:45 targimot.com
55.0 м²
10 050,00 лв