Двустаен апартамент Белене

Белене гр.Белен, ул."България"№60, бл."Чайка", вх.Д, ет.5, ап.15
имота: гр. Белене , п.к. 5930, община Белене , област Плевен , ул. България № 60, бл „ Чайка „, вх д , ет 5 , ап 15
24.10.16 г., 14:54 targimot.com
59.0 м²
26 625,00 лв

Тристаен апартамент Белене

Белене ул. "България" № 60, бл. № 1, вх. "Е", ет. 2
в град Белене, Община Белене, Област Плевен, на улица "България" № 60 /шестдесет/, вход "Е", на 2 /втори/ етаж, в ... от 14 ч. до 16 ч. в град Белене, на улица "България" № 60, при управителя Светослав Пироев. За участие в наддаването по ... отстъпеното право на строеж върху УПИ в границите на урбанизираната територия на гр. Белене, който имот съгласно
24.10.16 г., 13:36 targimot.com
76.0 м²
10 240,00 лв

Белене квартира къща апартамент под наем и нощувки

Белене Плевен и област Белене България
Обзаведени имоти до 20 човека.
2.04.16 г., 2:11 555.bg
5 стаи
1,00 лв

Къща Бяла вода

Бяла вода ул. „Александър Стамболийски“ № 1
: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в село Бяла вода, община Белене, област Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 ... шестдесет и четири арабско/ в квартал 1 /първи/ по подробния устройствен план на село Бяла вода, община Белене, област ... имота: Договорна ипотека вписана в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД под том 1, №134/2008г.; възбрана том 1, №23/2013г
6.12.16 г., 19:30 targimot.com
62.0 м²
7 800,00 лв

Двустаен апартамент Белене

Белене , ул. „Любен Каравелов“ №1, бл. „Младост“, вх.Б, ет.6, ап.16
Заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в град Белене, община Белене, област Плевен, с ... собственост имотът съставлява АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, находящ се в гр.Белене, община Белене, ул.„Любен Каравелов“ №1 ... ипотека том 1, акт №62/2008г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; възбрана вписана под том 1, №75/2014г. в полза на „ЮРОБАНК
4.11.16 г., 16:43 targimot.com
59.0 м²
20 100,00 лв
Продава се шести етаж в 10-етажна административна сграда с масивна конструкция в гр. Белене, пл. 'България'.
11.07.16 г., 15:02 officespace.bg
70 200,00 лв