Стая Банско

Банско УЛ.ГЕОРГИ НАСТЕВ
АГКК-София, с адрес: гр.Банско, ул.Георги Настев № 4, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в ... гр.Банско, община Банско, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на
24.10.16 г., 13:38 targimot.com
19.0 м²
13 500,00 лв

Стая Банско

Банско УЛ.ГЕОРГИ НАСТЕВ
АГКК-София, с адрес: гр.Банско, ул.Георги Настев № 4, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в ... гр.Банско, община Банско, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на
24.10.16 г., 13:35 targimot.com
21.0 м²
15 000,00 лв
АГКК-София, с адрес: гр.Банско, ул.Георги Настев № 4, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в ... гр.Банско, община Банско, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на
24.10.16 г., 13:43 targimot.com
35.0 м²
24 000,00 лв

Стая Банско

Банско УЛ.ГЕРГИ НАСТЕВ
АГКК-София, с адрес: гр.Банско, ул.Георги Настев № 4, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в ... гр.Банско, община Банско, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на
24.10.16 г., 13:39 targimot.com
19.0 м²
13 500,00 лв