Едностаен апартамент БАЛЧИК

БАЛЧИК ул.Хаджи Димитър №10, ап. 4
Недвижим имот, находящ се в град Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, ул.Хаджи Димитър №10, етаж 2, ап.4, представляващ ... , целия с площ от 620 кв.м., с административен адрес гр.Балчик, ул.Хаджи Димитър №10.
30.11.16 г., 19:29 targimot.com
57.0 м²
15 300,00 лв

Едностаен апартамент БАЛЧИК

БАЛЧИК ул.Хаджи Димитър №10, ап. 4
Недвижим имот, находящ се в град Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, ул.Хаджи Димитър №10, етаж 2, ап.4, представляващ ... , целия с площ от 620 кв.м., с административен адрес гр.Балчик, ул.Хаджи Димитър №10.
24.10.16 г., 14:45 targimot.com
57.0 м²
19 125,00 лв

Едностаен апартамент БАЛЧИК

БАЛЧИК ул.Хаджи Димитър №10, ап.2
Недвижим имот, находящ се в град Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, ул.Хаджи Димитър №10, етаж 1, ап.2, представляващ ... имот, в който е построен апартамента, с кадастрален №02508.78.39 по кадастралната карта на гр.Балчик, целия с площ от 620 кв.м., с административен адрес гр.Балчик, ул.Хаджи Димитър №10.
24.10.16 г., 14:42 targimot.com
57.0 м²
9 975,00 лв